กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

การประชุมกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ

เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการบริการการท่องเที่ยว

สนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี

และการจัดตั้ง Information Center ภายในบริเวณสถานีรถไฟลพบุรี

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556

ณ เดอะลิตเติลลพบุรี วิลเลจ

หมู่ที่ 2  ตำบลโพธิ์เก้าต้น  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  15000

 

การแสดงชุด Welcome to LOPBURI

First stop : จุดต้อนรับนักท่องเที่ยวและชมการแสดง

การประชุมของกลุ่ม "คนหลังวัง"

ดูสถานที่จัดตั้ง Information center ภายในบริเวณสถานีรถไฟลพบุรี

Visitors: 72,440