การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐแคเมอรูน

4 สิงหาคม 2556 (ภาคบ่าย)

กิจกรรมการต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐแคเมอรูน

การนำเสนอ Thai culture (Thai Life) at The Little Lopburi Village 

we have unique cultural traditions outstanding...we proud to be present

 

Welcome to The Little Lopburi Village

 

 

Thai Traditional Dress  : with the wisdom of our ancestors..the dress is one piece of cloth,

without sewing, both men and women wear 

 

  

   

longan juice  น้ำลำใย...อร่อยมากๆ

 

Thai massage is not just a science of healing...but it is the expression of love and the warmth of Thai Family

  

  

crafts and folk wisdom

 

This is the variety of delicious ... from banana...ว้า 

sticky rice grill .... banana in coconut milk

   

  

                        what is this....?                                  a little orange...ส้มจิ๊ด                 wow !...มันเปรี้ยวสุดสุด  sour + sour

  

                  กำลังคุยเรื่องสะระแหน่ peppermint for a sore throat      oh ! ..big melon  คนไทยเรียก..ฟัก      

 

 before saying good bye...บาย  

  

 

 

Visitors: 72,436