วันทำบุญ-เปิดตัว "เดอะ ลิตเติล ลพบุรี วิลเลจ"

วันทำบูุญบ้านเพื่อเปิดตัว Soft opening - 7 ธันวาคม 2555

 

Visitors: 72,436