การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐแคเมอรูน

4 สิงหาคม 2556  ณ  ร.31 รอ.

กลุ่มคนหลังวัง...  ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐแคเมอรูน (Cameroun/Cameroon)

 

 เมื่อเข้าเขตพื้นที่ทหาร... หลายคนยังติดภาพลักษณ์จะต้องถูกตรวจค้น เข้มงวด และการลงโทษ    

จนชักเกิดอาการ..งง..งง

 

ความจริง... กิจกรรมที่เราเตรียมไว้ มีแต่เรื่องสนุก ๆ ได้ออกกำลังกาย  

  

สิ่งที่เป็นความรู้และคำตอบมากมาย...เกี่ยวกับการนำแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์

 

 

ความสนุกที่เป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญ... อิ่ม+อร่อย กับสุดยอดอาหารไทยพื้นบ้าน...

  

 

ตำ..ปา ปา ย่า ป็อก ป็อก 

 

This is a banana...ว้า

  

กิจกรรมท้่าทาย... ที่ระดับความสูง 34 ฟุต jumping the tower 34 feet

 

และผลงานจากฝีมือของกลุ่มแม่บ้าน... เลือก shop ได้เลย 

 

 

Visitors: 70,860