กิจกรรมวันสงกรานต์ 2557

  

Apr. 13  Songkarn Festival  สุขสันต์วันสงกรานต์

  

Apr. 12  bathing the elderly  - สรงน้ำผู้สูงอายุ....สงกรานต์เริ่มแล้ว

 

 .

 

              

 

 

 

 

Visitors: 72,448