คณะฑูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสเดินทางมาทัศนศึกษาจังหวัดลพบุรี 29-30 สิงหาคม 2557

 

 

 

ถ่ายภาพกับ Mrs. Ana Regina Gonzalez Molina  ภริยาเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐชิลี
   
 Mr. Edgar Barrairo Badajos อุปฑูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และภริยา
   
  

 Board of foreign ambassadors of Thailand...travel to site visit in Lopburi

Visitors: 72,447