บริการและสินค้าของเรา


  • 10009.jpg
    หัส : H 1-3 The Little Lopburi Village เดอะ ลิตเติล ลพบุรี วิลเลจ 58/2 หมู่ 2 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จัง...

  • riceberry001.png
    รหัส : R 001 ข้าวไรซ์เบอรี่Rice Berry เป็นผลการพัฒนาพันธุ์ข้าวข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ได้เมล็ด...

  • basket001.jpg
    เป็นงานฝีมือ ด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน มีความแข็งแรง ทนทาน ทำความสะอาดได้ เหมาะสำหรับ "คนยุคใหม่ ใฝ่ใจสิ่งแวดล้อม" สนใจติดต่อ "ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองแบบยั่งยืน" เดอะ ลิตเ...
Visitors: 72,447